سیمین بهبهانی چقدر قشنگ گفت:

حق حضانت بر ای تو درد زایمان برای من 
نام خانوادگی برای تو 
زحمت خانواده برای من 
سند خانه برای تو
بیگاری خانه برای من
چهار عقد برای تو
حسرت عشق برای من
هزارصیغه برای تو
حکم سنگسار برای من هوس برای تو
عفاف برای من
این بود ازادی و برابری حقوق برای زن و مرد. . . زنها حق اعتراض ندارند!!!!!☝☝☝
ارام بمیر بانو که حتی عکست را پس از مردن
برروی اگهی ترحیمت نمیزنند!!!!
ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …
ﺯﻣﺎﻧ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻮﺭﻡ ﻣ ﺮﺩ 
ﺎﻩ ﺳﻨـــــﺴﺎﺭ …
ﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﻔﻪ ﻣ ﺧﻮﺍﻧ …
ﺎﻩ ﻟ ﺑﻪ ﺳﺮ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﻪ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣ ﺸ 
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭ
ﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣ ﺑﻨﺪﻡ !

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣ ـــــﺸﻢ 
ﻭ ﺗﻮ ﺪﺭ ﻣ ﺷﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻦ ،
ﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺴ 
ﺯﺍﻧﻮﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﻢ ﻣ ﺳﺎ 
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣ ﻨﻢ 
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣ ﻮﻢ : " ﺁﻗﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨ 
ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﻪ ﺶ ﺎﻫﺎﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣ ﺯﻧ ﻭ ﻣ ﻮ ﻨﺪ ؟ 
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣ ﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤ ﺩﺍﻧ ﻪ ﺩﻟﻢ
ﻮﻧﻪ ﻣ ﺮﺪ …ﺮﺴﺘﻨ ﺳﺨﺖ، 
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺸ ﺑﻤﺎﺭ ﺗﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻦ ﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ 
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
"ﻣﻦ ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨

ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣ ﻨ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻨﻪ 
ﺑﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!
ﺍﻭ بیخوابی ﻣ ﺸﺪ …
ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!
او مادر میشود
وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!
قانونت عادلانه نیست دنیا

متن از من نیست !

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود فیلم و کارتون با سریال های ایرانی ایران زالو دات کام Jason چنل لینک | لینک کانال های تلگرام شورافکن دوخت لباس فرم از مهد کودک و پیش دبستانی تا دبیرستان